استفاده فضایی ها از بطری پلاستیکی

امروز از همه گیری مصرف ظروف و بطری های پلاستیکی می خواهیم صحبت کنیم که تا فضا هم رسیده است. با آراد برندیگ در این مقاله همراه باشید.

مصرف بالای بطری های پلاستیکی باعث ایجاد زباله های زیادی شده است که در کل کره زمین پخش است. تولید بطری های پلاستیکی هر روز بیشتر می شود و از طرفی زباله های تولیدی هم افزایش می یابد.

 

ظروف و بطری های پلاستیکی پای خود را فراتر از سطح زمین گذاشته و به فضا هم رسیده اند و باعث ترافیک فضایی شده اند. این زباله ها از بطری پلاستیکی کوچک تا انواع زباله هایی که فضانوردان در دل کهکشان رها می کنند تشکیل شده است.