5 دلیل که می گوید آجر سفال 15*20 اصفهان بهترین عایق حرارتی دنیا است

چهار نوع آجر وجود دارد، آجر جامد به شکل موازی است که ابعاد آن 6*10.5*22 سانتی متر است، برای ساخت دیوارهای باربر یا نما استفاده می شود.

آجر سفال 15*20 اصفهان سوراخ دار مقاومت فشاری عالی و عایق حرارتی بهتری نسبت به آجر جامد ارائه می دهد، سوراخ ها عموماً عمود بر صفحه تخمگذار هستند.

سوراخ ها از 40 درصد کل بخش تجاوز نمی کنند.

دو خانواده از آجرهای سوراخ دار وجود دارد: آجرهایی که در نظر گرفته شده تا قابل مشاهده باشند و آجرهایی که باید روکش شوند.

آجر توخالی سبک تر و از نظر اندازه بزرگتر است اما مقاومت کمتری دارد، سوراخ آجر توخالی موازی با صفحه تخمگذار است.

آجرهای توخالی بر اساس شکل (آجر با وجوه چیدمان پیوسته، اصطلاحاً آجر شکسته مشترک و مقاومت آجر معمولی که مقاومت آن تضمین نشده است اما باید به طور متوسط ​​برابر با 28 میله باشد و آجر با ضمانت طبقه بندی می شود مقاومت از 32 تا 64 میله).

آجر توخالی برای دیوارها و پارتیشن ها و همچنین برای دال های کف توصیه می شود.

آجر آلوئولی اغلب از سلول های عمودی تشکیل شده است، مقاومت حرارتی و صوتی خوبی ارائه می دهد.

عایق را می توان به آجر آلوئولی اضافه یا ادغام کرد تا عبور کانال ها و کابل ها را تسهیل کند.

هنگامی که آجر آلوئولی بیش از 30 سانتی متر ضخامت داشته باشد، خود عایق می شود (آجر مونو مور): نصب عایق اضافی غیر ضروری است.

آجرهای نصب شده در حمام دمنده یا جاری (مترادف): به این معنی است که آجرها روی بستری از ملات قرار می گیرند که فقط یک لبه آن کشیده شده است به طوری که هنگام چیدن آجر، درزها به طور خودکار پر می شوند.

هنگام چیدن آجر، فشار باید روی ملات درز یکنواخت باشد که ضخامت آن از 8 تا 20 میلی متر باشد، در صورت دماهای بالا، آجرها قبل از چیدمان مرطوب و پاک می شوند.

در صورت بارش باران، یخبندان یا بادهای شدید، سازه های آجری تازه ساخته شده باید با برزنت محافظت شوند تا کاملا خشک شوند.